FANDOM


Offside er en regel i fotball.

Å dømme en Offside er en av de aller vanskeligste jobbene en dommer skal ha, og det har flere ganger blitt store avisoppslag, om dommere som har dømt feil når de tror en spiller er i offside.

Å være i Offside, vil å si å stå bak motstanderens bakerste mann når pasning fra medspiller blir slått. Keeper er ikke en del av bakerste mann. Meningen med Offsideregelen, er å forhindre at spillerne kan motta ballen hvor de vil, uten å bli straffet for det. Om det dømmes offside, får laget som IKKE har løpt i offside frispark.